Zwrot

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia sprzedawcy zwrotu towaru. Zakupiony towaru należy zwrócić wraz z formularzem zwrotu na poniższy adres: MB S.C. ul. Zakliki z Mydlnik 16 A, 30-198 Kraków

W przypadku braku możliwości pobrania oryginalnego formularza ze strony bądź jego druku, istnieje możliwość odręcznego napisania formularza, pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich danych znajdujących się na oryginalnym wzorze. Formularz powinien być estetyczny oraz napisany czytelnie. W przypadku wysłania formularza zwrotu odbiegającego od podanych wytycznych, wymagane będzie ponownie przesłanie dokumentu.

W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z Biurem Obsługi Klienta na adres bok@fashionplace.pl , nie później niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera. Obowiązkowym jest również przesłanie zdjęcia pudełka/opakowania, w którym miał znajdować się dany towar w celu weryfikacji zamówienia. Brak zgłoszenia w podanym czasie o w/w niedogodnościach nie odbiera możliwości wysłania produktu na reklamacje z tytułu rękojmi, lecz wyklucza możliwość zgłoszenia niezgodności.

Klient ma prawo odstąpić umowy i zwrócić zakupiony stój kąpielowy / kostium/ skarpetki. Klient nie ma prawa noszenia skarpetek/stroju kąpielowego, prania, czy używania go w inny sposób. Przymierzenie skarpet/stroju kąpielowego nie wymaga zrywania metek, etykiet czy zdejmowania plomb higienicznych. W przypadku jakichkolwiek oznak, świadczących o tym, że bielizna była rozplombowana, otwierana albo zakładana ( towar przesiąknięty zapachem, noszący ślady zabrudzeń bądź przymierzania) możliwość zwrotu towaru z przyczyn higienicznych jest wykluczona!

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

Zwrot środków odbywa się na nr rachunku bankowego podany przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku płatności poprzez Pay-U lub Allegro Finanse, zwrot środków następuje dokładnie w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub zamówień za pobraniem zwrot środków następuje na wskazane konto przez klienta w formularzu zwrotu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

Przesyłki wysyłane przez Klienta do sklepu Fashionplace.pl w formie pobrania nie będą odbierane. 

Konsument odsyłający towar w formie zwrotu odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sklep Fashionplace.pl nie zwraca kosztów wysyłki. 

W przypadku odesłania towaru zabrudzonego, przesiąkniętego zapachem lub noszącego innego znamiona użytkowania (zatarta metka) zwrot zostaje przyjęty z uwzględnieniem potrącenia kosztów (odszkodowania) przywrócenia go do stanu sprzed zakupu, tzn. nadającego się do ponownej sprzedaży. Kwota odszkodowana naliczana jest indywidualnie, w zależności od stanu produktu.

Kwota odszkodowana naliczana jest indywidualnie, w zależności od stanu produktu.

Odpowiedni formularz dostępny jest poniżej.

Pobierz formularz