Reklamacja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres bok@fashionplace.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres MB S.C. ul. Zakliki z Mydlnik 16 A, 30-198 Kraków 

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: na adres MB S.C. ul. Zakliki z Mydlnik 16 A, 30-198 Kraków wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie www.fashionplace.pl. 

Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.fasfionplace.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji. 

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 

W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

Odpowiedni formularz dostępny jest poniżej.

Pobierz formularz