Procedura reklamacyjna

  1. W przypadku wystąpienia problemów z produktem prosimy o kontakt z BOK na adres bok@fashionplace.pl oraz o przesłanie zdjęć reklamowanego produktu.
  2. Po wstępnej weryfikacji otrzymasz link do nadania bezpłatnej wysyłki.
  3. Pobierz i uzupełnij Formularz Reklamacji tutaj
  4. Nadaj bezpłatnie przesyłkę za pomocą linku otrzymanego z BOK
  5. Ustosunkujemy się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.